12 اسفند 1393

با طرح ادغام مخالفیم، ایران را ارومیه نکنید

 

به نام خدا

بیانیه شبکه سمن های محیط زیستی مازندران

ما با طرح ادغام مخالفیم. ایران را ارومیه نکنید!

شوربختانه به نظر می رسد هنوز بخشی از قانونگذاران کشور ما با خطرات متعدد زیست محیطی، شامل بحران آب، پدیده بیابانزایی و ریزگردها، ناپایداری زیستبوم های جنگلی و مرتعی، آلودگی منابع آبی و خاکی و سقوط آزاد رتبه زیست محیطی ایران در پایش های بین الملی، پی نبرده اند!

نمایندگان محترم: فاجعه نه مربوط به آینده که ما هم اکنون در قلب فاجعه ایم!

چگونه بخشی از نمایندگان می پندارند که محیط زیست کالایی لوکس بوده و می توان آن را در هر ویترینی جای داد؟ ادغام سازمان جنگل ها در وزارت کشاورزی و عقیم سازی و ناکارامدی آن امروز دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست.

واقعا بر اساس کدام آموزه علمی و با تجربه عینی می توان یک دستگاه نظارتی را در درون یک تشکیلات اجرایی که خود نیاز شدید به نظارت دارد، جای داد؟

نمایندگان محترم، بر اساس سند چشم انداز تو سعه ملی، قرار بر تو انمندسازی و ارتقا در سا ختار سازمان محیط زیست بوده، در صورتی که نتیجه بدون تردید طرح ادغام، زمین گیر شدن وجه نظارتی این سازمان است و این یعنی باز گذاشتن دست زمین خواران و طبیعت ستیزان!

نمایندگان محترم: حفاظت از محیط زیست با تو جه به گستره و عمق فجایع سال های قبل، هم اکنون تبدیل به مهم ترین معضل کشور شده است. وضیعت از خط قرمز عبور کرده است، جایی برای اشتباهی دیگر نیست، ایران را ارومیه نکنید! ما هر گونه ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در هر سازمان با وزارتخانه ای را عملی کاملا اشتباه، ضد تو سعه پایدار و علیه منافع کلان ملی ارزیابی کرده و خواهان تجدید نظر اساسی در آن می باشیم.

ما به ویژه از نمایندگان محترم استان مازندران – که قلب محیط زیست کشور است – می خواهیم با تمام توان خود مانع از تصویب چنین طرح هایی شوند.

با احترام:

شبکه سمن های محیط زیستی مازندران
انجمن مهرورزان زمین پاک ساری
انجمن دوست داران دماوندکوه
انجمن یاوران زمین بابل
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست قائمشهر
محیط زیست تنکابن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
کانون طبیعت و سلامت قائمشهر
کانون حفاظت از محیط زیست سفیر دانشگاه بابلسر
انجمن مهرگان طبیعت نکا
ساکنین حرم سبز فردوس بابل
انجمن حمایت از حیوانات بابلسر
دوستداران محیط زیست بابلسر
انجمن کوهنوردان بابل
انحمن کوهنوردان قائمشهر
انجمن کوهنوردان ساری
انجمن کوهنوردان آمل
موسسه دیار سبز آمل
انجمن قوهای مهاجر سرخرود
انجمن پویندگان افق سبز بابل
دوستداران میانکاله
انجمن دوستداران سبززاغمرز
همیاران طبیعت اسبوکلا
انجمن فرزندان زمین پاک داربکلا
توسعه پایدار قائمشهر
انجمن پژوهندگان سبز بابل
محیط زیست آسان ساری
انجمن حمایت از قوهای مهاجر محمود آباد
رفتگران طبیعت مازندران
کانون ساحل سبز مازندران
انجمن گردشگری ورزشی چالوس
جعمیت نگاه سبز رامسر
انجمن توانمدسازی پارسیان قائمشهر
کانون تامتان دوراندیش آمل
کانون اندیشه و جسم تنکابن
انجمن لارکوه لاریجان
کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
موسسه فرهنگ و توسعه پایدار ایرانیان
موسسه یاوران سرزمین آریا
انجمن سبزاندیشان گلوگاه
نماینده آسان شجر گلوگاه
توسعه بهشت پنهان ساری
حافظان محیط زیست و منابع طبیعی داربکلا
همیاران طبیعت جنگل مرس سی سنگده
حافظان منابع طبیعی و محیط زیست بهشهر
انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست شهر رستمکلا
رفتگران طبیعت کردستان
انجمن طبیعت زاگرس

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "با طرح ادغام مخالفیم، ایران را ارومیه نکنید"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :