17 اردیبهشت 1395

مراسم گزارش خوانی گشایش مسیر زمستانی «یخچال های ایران» در دره یخار

مراسم گزارش خوانی گشایش مسیر زمستانی «یخچال های ایران» بر یخار دماوندکوه، روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ در زنجان و  روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵ در تهران برگزار خواهد شد.

در این مراسم ضمن ارائه گزارش،  فیلم مستندی به نمایش درخواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری مراسم :

تهران
مکان: خیابان انقلاب، نبش بهار، سالن اسوه
زمان: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵- ساعت ۱۸ تا ۲۱

زنجان
مکان: میدان انقلاب، خیابان سعدی وسط، روبروی مخابرات، سالن سهروردی
زمان:چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵- ساعت ۱۷ تا 19

طیبه طاهری

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "مراسم گزارش خوانی گشایش مسیر زمستانی «یخچال های ای"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :