نجات کوه دماوند ورود صفحه اصلی
نوشته ها: 1
تشکر ها: 2
جوامع محلی > دوشنبه 15 مهر 1392
یکی از بهترین کمک ها برای نجات کوه دماوند، افراد بومی هستند. به نظر می رسد اتحاد بین جوامع محلی می تواند کارساز باشد. اگر بومیان نسبت به اهمیت وجود کوه دماوند و تاثیرات مثبت کوه دماوند بر روی زندگی روزمره آن ها آگاه باشند بیش از پیش در حفظ آن می کوشند.
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
فهیمه کاکاوند   صدیقه بوداغی
نوشته ها: 1
تشکر ها: 1
مدیریت مشارکتی > سه شنبه 16 مهر 1392
ضمن تشکر از همه علاقمندان به طبیعت بویژه به دوستداران قله سترگ دماوند این استوار بی ادعا،بی شک برای حفظ تمام سرمایه های ملی و طبیعی باید از مشارکت همه اقشار بهره برد تا بتوان از همه داشته ها، توانایی های برای رسیدن به مقصود بدور از هر گونه تعصبات بی مورد و بی جا سود برد.
پاینده باشید
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
فهیمه کاکاوند
نوشته ها: 3
تشکر ها: 4
مشارکت بومیان > سه شنبه 14 آبان 1392
در شرایط فعلی بومیان منطقه نه تنها نقشی در حفظ دماوند ایفا نمی نمایند بلکه به طریق مختلف(چرای دام، معدن کاوی، برداشت گیاهان دارویی) سبب تخریب و تنزل پوشش گیاهی منطقه شده اند. بنابر این نمی توان فقط در تئوری به ذکر این نکته یعنی مشارکت بومیان پرداخت. مردم محلی که در اطراف دماوند قرار دارند بیشتر مهاجر بوده و خود تعصبی چندان در مدیریت و حفاظت از مراتع و پوشش گیاهی منطقه ندارند. ضمن اینکه بخش عمده ای از استفاده کنندگان از مراتع منطقه از عشایر منطقه ورامین و گرمسار می باشند که فقط مدت کوتاهی در طول سال در منطقه هستند و تعلقات چندانی به این سرزمین ندارند و با بهره برداری بی رویه از مراتع منطقه ضربات جبران ناپذیری را بر اکوسیستم دماوند وارد کرده اند. آنچه مردم محلی ( در همان حد تعریف شده) در حال حاضر در ارتباط با دماوند عمل می کنند بهره کشی از دماوند برای منافع افراد اندک می باشد. این بهره گیری و در نظر نگرفتن حد و مرز برای آن حتی در قاطر چی هایی که برای کوهنوردان کار می کنند نیز خود را نشان میدهد که بی رحمانه مبالغ گزافی را از کوهنوردان می گیرند. شورای شهر رینه که فقط منافع مالی را در نظر می گیرد و از طریق مختلف حتی از طریق موافقت با ساخت و ساز ویلا در منطقه و بهره گیری از منفعتهای آن فقط در جهت راضی نگاه داشتن اهالی است. بنابر این مشارکت محلی و بومی هم ساز و کار خود را دارد و باید شرایط بالقوه برای آن فراهم باشد.چنین مدلی در دامنه کوههای هندوکش و تبت تا حدی جواب داده و توانست رهگشا باشد. دماوند چون نماد ملی ایرانیان است برای مدیریت بهینه آن در وهله اول می بایست از کمکهاو همکاری نهادهای دولتی بهره جست که در این بین سازمانهای مردم نهاد می توانند راهنما و همکار دولت باشند.
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
فهیمه کاکاوند   حسن قلیچ نیا
نوشته ها: 4
تشکر ها: 1
جوامح محلي > پنج شنبه 19 دی 1392
تجربه بما آموخته بدون مشاركت مردمي وبومياي محلي. تلاش دوستداران فعالين محيط زيست بي تاثيرميباشد.اگرحتي دامدارن مهاجرويامردم لاريجان (آبگرم معدني ) به نوعي ذبنفع هستندوغيره برا ي آگاهي مادوستداران
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
نوشته ها: 2
تشکر ها: 0
جوامع محلي > یک شنبه 22 دی 1392
مشاركت ازاصول اوليه دموكراسي ست سا زوكارش بايد فراهم شودفقط اگاهي كافي نيست بلكه معيشت وابسته به طبيعت بايدتغييريابد
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند: