میراث کوه دماوند ورود صفحه اصلی
نوشته ها: 3
تشکر ها: 4
گیاهان دماوند کوه > سه شنبه 14 آبان 1392
تعداد 367 گونه در محدوده دماوند توسط من مورد شناسایی قرار گرفته است. فلور آلپی البرز تا به حال کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. دماوند به لحاظ قرار گرفتن در محدوه خاصی از البرز و هندوکش ار تنوع گونه های آلپی برخوردار بوده که بمابر این می توان از آن به عنوان میراث طبیعی مهم یاد نمود.
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
صدیقه بوداغی
نوشته ها: 2
تشکر ها: 0
گياهان دماوند > یک شنبه 22 دی 1392
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعدادگونه هاي ناد ري كه توسط شماشناسايي شده را لطفابفرماييد باذكرمهمترين انهامتشكرم
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند: