دومین صورت جلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی – ملی دماونددر سال 97

پیرو دعوتنامه شماره 263/97/ص تاریخ 16/1/96 دومین جلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی – ملی دماوند در سال

جاری در ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 20/1/97 با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مدعو در دفتر معاونت محترم

هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دستور کار ذیل برگزار شد.

بررسی مصوبه های جلسه تاریخ 25/10/96

 

ردیف

 

مصوبات

 

1

مکانی به صورت موقت از سوی بخشداری لاریجان در اختیار اداره میراث فرهنگی قرارگیرد.

 

2

گزارشی از سوی نماینده ثبت جهانی ، درخصوص ثبت جهانی قله دماوند ، درجلسه بعد ارائه شود.

 

3

جهت مشخص نمودن جهت مکان فرودبالگرددرمنطقه ازسوی هلال احمراستان، هماهنگی لازم بامبادی ذیربط صورت پذیرد

 

4

نقشه تعیین محدوه مرز قله دماوند(ارتفاع2200متربه بالا)باهمکاری اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست تهیه وبه دستگاه های ذیربط ارسال شود.

 

5

نماینده سازمان زمین شناسی،نماینده ثبت جهانی میراث،نماینده بخشداری لاریجان و شهرداررینه در جلسه بعدی دعوت شوند

 

6

مقررگردید آقای یزدان برسان، به عنوان نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران، آقای احسانی به عنوان نماینده فرمانداری آمل و آقای صیاد،به عنوان نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،درجلسات کارگروه حضور یابند.

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "دومین صورتجلسه کارگرده حفاظت و مدیریت اثر طبیعی-مل"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :