سومین صورت جلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی – ملی دماوند در سال 1397

پیرو دعوتنامه شماره 3040/97/ص تاریخ 10/3/97 سومین جلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی – ملی دماوند در سال

جاری در ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 12/3/97 با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مدعو در دفتر معونت مخترم هماهنگی

امور عمرانی استانداری و با دستور کار ذیل برگزار شد .

1-بررسی مصوبات جلسه تاریخ 20/1/97 و گزارش اقدامات انجام شده

2-ارائه گزارشی از ارزیابی وضعیت منطقه توسط نماینده محترم انجمن دوستداران دماوند کوه

 

ردیف

 

مصوبات

 

1

مقرر گردید از جلسات آتی صرفا نمایندگان ثابت در جلسه حضور پیدا کنند.

 

2

درخصوص معادن مستقر در حاشیه دماوند مقررگردیدیک گروه کارشناسی با محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان وبه همراه سازمان صنعت،معدن وتجارت استان نسبت به بررسی میدانی محدوده فعالیت معادن، اقدان ونتیجه رادرجلسه بعد گزارش نمایند.

 

3

درخصوص مدیریت دام ودامداری درمراتع منطقه مقررگردیداداره کل منابع طبیعی استان در مرحله اول نسبت به نظارت واقدام قانونی لازم در خصوص تعداد دام مجاز،پروانه های مجازچراوزمان ورودوخروج دام به مراتع منطقه اقدام ودرسنوات آتی موضوع بازنگری طرح های مرتعداری رادر دستور کارخود قراردهد.

 

4

درخصوص راههای دسترسی به اثر طبیعی و ملی دماوند مقرر گردید ، کمافی السابق شهرداری رینه با همکاری فرمانداری نسبت به مسدودنمودن راههای دسترسی وکنترل ورودوخروج اقدام وازورود هر گونه خودرو به آن منطقه جلوگیری نماید.

 

5

به منظور بررسی دقیق تر موضوعات مربوط به اثرطبیعی و ملی دماوند ، مقررگردید جلسه آتی در منطقه و به میزبانی شهرداری رینه برگزار شود.

 

6

مقررگردیدفرمانداری شهرستان در خصوص رانندگانی که کار حمل ونقل مسافرین به منطقه را انجام می دهند. نسبت به بررسی و راستی ازمایی لیست مربوطه وکنترل ونظارت لازم در این خصوص اقدام ونتایج رادرجلسه آتی گزارش نمایند.

 

7

به منظور کنترل و نظارت برطبیعت گردی در آن منطقه ودرراستای اجرایی نمودن بند اول جلسه کارگروه در تاریخ 20/1/97 مقررگردید نماینده سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان،حداکثرتا10روزآینده نسبت به حضور در ساختمان بخشداری اقدام و نتایج اقدامات رادرجلسه آتی گزارش دهند.

 

8

فرماندارمحترم موضوع اولویت دادن تهیه طرح هادی روستاهای کمتراز بیست خانوار حاشیه اثر طبیعی و ملی دماوندرا درشورای برنامه ریزی شهرستان مطرح ونتایج رااعلام نمایند.

 

9

بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان نسبت به محدودنمودن سطح آشغال وتراکم ساخت وسازها در روستاهای حاشیه اثرطبیعی ومای دماوند وکنترل ونظارت لازم دراین خصوص اقدام نماید.

 

10

ادارات کل منابع طبیعی وآبخیزداری، جهادکشاورزی ومحیط زیست استان وادارات تابعه درشهرستان آمل باهمکاری و هم افزایی،درخصوص ساخت و سازها وتغییرکاربرب غیرمجاز ، اقدام قانونی لازم رامعمول نمایند.

 

11

به منظورتسریع درتهیه طرح جامع مدیریت یکپارچگی اثرطبیعی و ملی دماوند،مقررگردیدکلیه دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری لازم را دراین خصوص معمول واطلاعات وداده ها ی مرتبط باهردستگاه رادراختیار انجمن دوستداران دماوندکوه قرار دهند .

 

12

مقررگردیدبه دلیل حساسیتهای زمین شناختی اثرطبیعی وملی دماوند،نماینده سازمان زمین شناسی درکلیه جلسات حضور مستمرو موثرداشته ودر بررسی طرح جامع  مدیریت یکپارچه وتعیین حریم مربوط به آن منطقه ، نقطه نظرات فنی وکارشناسی رااعلام نظر نمایند.

 

13

به منظور بررسی دقیق تر موضوع و جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت ، مقررگردید ، کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ، در ذیل کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی – ملی دماوند تشکیل و پس از بررسی جزئیات موضوعات مربوطه ، به جلسه کارگروه ارجاع داده شود .

 

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "سومین صورتجلسه کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی-مل"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :