مصوبه نشست هیات اجرایی در تاریخ 96/9/25

برگزاری همایش توسط انجمن دوستداران دماوند کوه

موضوع همایش : کوهستان – دماوند- آب و گردشگری

این همایش در تاریخ نیمه ی اول اسفند انجام می گردد.

رئیس همایش : دکتر صفائیان    دبیر علمی : دکتر کاویان     دبیر اجرایی : مهندس عبادی

نکته : این همایش به جمع آوری مقالات نمی پردازد.

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "مصوبه ی نشست هیات اجرایی در تاریخ 96/9/25"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :