پوستر هشتمین جشن سالانۀ تیرگان و روز ملی دماوند

برگزاری مراسم «جشن تیرگان» و «روز ملی دماوند»

 پیمان زیست محیطی با دماوندکوه

 کمپینگ در روزهای جشن تیرگان و روز ملی دماوند

محل پارک خودرو ها در روز جشن تیرگان

گفتگویی کوتاه با آقای مولانا، دبیر اجرایی جشن روز ملی دماوند

گفتگو با آقای رضا طاهری، مسئول برپایی غرفه های مراسم روز ملی دماوند

هدف از برگزاری جشن تیرگان و روز ملی دماوند

گفتگویی کوتاه با سرکار خانم کاظمی

جشن تیرگان

زمانبندی برنامه های مراسم جشن تیرگان 16/4/1391

♦ مراسم جشن تیرگان و روز ملی دماوند برگزار شد

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "جشن تیرگان و روز ملی دماوند - 1391"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :
امتیاز صفحه:نظرات شما در مورد "جشن تیرگان و روز ملی دماوند - 1391"
فاطیما علی گوهری 1398/04/01
جشن بسیار خوبی هست و با اینکه در شاهنامه از دماوند کوه صحبت شده به بزرگداشت فردوسی هم ربط داره🌷🌷