فراخوان طراحی پوستر جشن تیرگان سال 1392

تو را من چشم در راهم (برگزاری نهمین جشن تیرگان و روز ملی دماوند)

پوستر نهمین دورۀ جشن تیرگان و روز ملی دماوند

جشن تیرگان/ تیرماسیزّه و ایزد- تیشتر (مقاله)

نهمین دورۀ جشن تیرگان و روز ملی دماوند برگزار شد

 متن سخنرانی آقای محمد درویش در جشن تیرگان 1392

تجلیل از محمد درویش، چهرۀ برجستۀ محیط زیست ایران

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "جشن تیرگان و روز ملی دماوند - 1392"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :
امتیاز صفحه:نظرات شما در مورد "جشن تیرگان و روز ملی دماوند - 1392"
MITRA 1392/04/15
هرآنچه که موجب آگاهی مردم وجوانان به فرهنگ کشور خود وتاریخ و جغرافیای محل زیست خود گردد پسندیده است.خصوصا دماوند که کوه اسطوره ای ایرانیان است.