صعود به کوه دماوند از طریق بسیاری از یال های آن امکان پذیر است. متداول ترین مسیرهای صعود و پناهگاه های آن عبارتند از:

 مسیر جنوبی

این مسیر از ساده ترین و قدیمی ترین مسیرهای دست یابی به قلۀ کوه دماوند است. دسترسی به مسیر جنوبی صعود، از طریق پلور و رینه امکان پذیر است. در نیمه های جادۀ آسفالتی متصل کنندۀ این دو نقطه به یکدیگر، مسیری خاکی و ناهموار به سمت شمال وجود دارد که با تابلویی کوچک مشخص شده است. این مسیر به گوسفندسرا و مسجد صاحب الزمان واقع در ارتفاع 3000 متری منتهی شده که مبدا صعود به قلۀ دماوند از مسیر جنوبی است. پس از آن، مسیر به سمت بارگاه سوم در ارتفاع 4150 متری ادامه می یابد. برای حمل بار در این فاصله می توان از چهارپایان استفاده کرد. پس از بارگاه سوم و ادامۀ مسیر از سمت چپ آبشار یخی، به تپه گوگردی می رسیم که حاصل آخرین فعالیت های آتشفشان دماوند است. گاز گوگرد از حفره های متعدد سنگ های گوگردی پراکنده در این ناحیه متصاعد شده و سبب سوزش چشم و گلو می شود. ادامۀ مسیر در یک شیب نسبتا تند به قله ختم می شود.

میانگین زمان لازم برای طی کردن فاصلۀ بارگاه اول تا بارگاه سوم 4 ساعت و از بارگاه سوم تا قله 6 ساعت می باشد.

قرارگاه رینه

این بنا که به مکان چای خوری موسوم بود، بعد از شهریور سال 1320 به صورت متروکه باقی مانده بود و سپس به فدراسیون کوهنوردی واگذار شد. این مکان به همت فدراسیون کوهنوردی کشور در سال 1348 به عنوان پناهگاه بازسازی شد. ساختمان اصلی آن در سال 1366 ساخته شده که مکانی است برای مستقر شدن صعود کنندگان از جبهۀ جنوبی. روانشادان علی و فرامرز فرامرزپور سال ها به عنوان مسئول این قرارگاه در راهنمایی کوهنوردان سراسر کشور به قلۀ دماوند سهم بسزایی ایفا نمودند.د ی

این پناهگاه و استراحتگاه در جنوب خیابان اصلی شهر، در ارتفاع 2080 متری قرار دارد. این مکان نخستین نقطۀ صعود از جنوب یا جنوب شرقی کوه است و گنجایش 30 نفر را دارد.پ ن

قرارگاه رینه

مسجد و گوسفندسرا

دومین مکان برای صعود به کوه دماوند از جبهۀ جنوب، ساختمان مسجد صاحب الزمان است. این مکان در ارتفاع 3050 متری قرار دارد و در نزدیکی گوسفندسرایی واقع شده. این مکان گنجایش 50 نفر را دارد و دارای نمازخانه، سرویس و محل استراحت کوهنوردان می باشد. فشار هوا 610 میلی متر جیوه است. این مسجد در سال 1371 ساخته شده است.

مسجد صاحب الزمان

بارگاه سوم

سومین پناهگاه در یال جنوبی دماوند، بارگاه سوم با ارتفاع 4150 متر است. بنای فلزی این پناهگاه در سال 1345 در ارتفاع 4150 متری ساخته شد که در زمان خود پناهگاهی مجهز به شمار می آمد. این پناهگاه به علت سقوط بهمن بزرگی در زمستان سال 1351 از بین رفت و دوباره یک سال پس از آن، یک بنای سنگی جایگزین آن شد.  گنجایش آن حداکثر برای 30 نفر است و در پیرامون آن مکان هایی برای چادر زدن وجود دارد. فشار هوا در بارگاه سوم 540 میلی متر جیوه است.

بارگاه سوم

مجتمع کوهنوردی دماوند

این پناهگاه 50 متر بالاتر از پناهگاه بارگاه سوم قرار دارد. کار ساخت این مجتمع از سال 1385 شروع شد و در 8 شهریور 1387 گشایش یافت. مساحت آن 460 مترمربع است و 200 نفر ظرفیت دارد. این بنا در ارتفاع 4200 متر ساخته شده است. امکانات آن  عبارت است از:

اتاق های کمک های اولیه، انبار کوله، انبار عمومی، غذاخوری، آشپزخانه، ظرفشویی کوهنوردان، اتاق مدیریت، اتاق خواب عمومی، اتاق خواب اختصاصی و سرویس بهداشتی عمومی.

مجتمع کوهنوردی دماوند


مسیر شمالی

برای صعود از این مسیر، پس از ادامۀ مسیر در جادۀ هراز به سمت شمال کشور و پس از عبور از گزنک و پشت سر گذاشتن تقریبا 7 کیلومتر از روستای بعدی، یعنی بایجان، به دوراهی روستای ناندل و دلارستاق در سمت چپ جادۀ اصلی می رسیم. وارد این مسیر خاکی شده و مسیر را تا رسیدن به روستای ناندل ادامه می دهیم.

مسیر شمالی از یال شمالی کوه دماوند واقع در دشت چم بن با شیبی ملایم و خاکی آغاز شده و در پی سینه کشی ملایم به جان پناه اول و در ادامه بر روی یال سیاه رنگی در میان صخره های سنگلاخی بزرگ و کوچک در فاصلۀ نزدیکی با یخچال دوبی سل، به جانپناه دوم می رسد. پس از آن، مسیر یال با قوسی به سمت شمال شرق مایل شده و از طریق صخره های آتشفشانی کوچک و بزرگ به مسیر شمال شرق متصل می شود و به قله می رسد. د ی

دسترسی به آب آشامیدنی در جبهۀ شمالی کمی مشکل تر از مسیرهای دیگر است و ممکن است برای تهیۀ آب، نیاز به ذوب کردن برف باشد.

خانۀ کوهنورد ناندل

خانۀ کوهنورد ناندل با مساحت حدود 50 مترمربع در روستای ناندل قرار دارد و در سال 1358 ساخته شد. ظرفیت آن بین 30 تا 40 نفر می باشد که دارای آب، برق، تلفن و امکانات رفاهی دیگر می باشد. از این مکان می توان به جبهۀ شمالی و شمال شرقی کوه دماوند و یال سرداغ دسترسی داشت.

 جانپناه های مسیر شمالی

در مسیر شمالی دو پناهگاه وجود دارد که به صورت فلزی ساخته شده اند. نخستین پناهگاه در ارتفاع 3850 متری قرار دارد که در سال 1360 ساخته شده و مجهز به دو طبقه تخت چوبی است و گنجایش 15 نفر را دارد. فشار هوا در این مکان 550 میلی متر جیوه است.

دومین پناهگاه در ارتفاع 4800 متری قرار دارد که بدون طبقه و تخت چوبی است و 15 نفر گنجایش دارد. فشار هوا در این پناهگاه 490 میلی متر جیوه است. پ ن


 مسیر  شمال شرقی

آغاز مسیر شمال شرقی، از روستای گزانه (گزنه) است. این مسیر در امتداد رودخانۀ تلخ رود و با عبور از میان باغ ها و مزارع در دشتی فراخ به چشمۀ اسپه می رسد. ادامۀ مسیر، در بالای تپه ای مرتفع در زیر قلۀ منار و روبروی درۀ یخار، به گوسفند سرا و چشمۀ معروف استله سر می رسد که مکان مناسبی برای شب مانی است. ادامۀ مسیر شیب تندی دارد که با زیکزاک های بلند پشت سر گذاشته می شود و پس از عبور از قلۀ منار به پناهگاه تخت فریدون متصل می شود. پس از ادامۀ مسیر در امتداد درۀ یخار به ارتفاع 5400 متری رسیده که با مسیر شمالی در این نقطه مشترک شده و به قله می رسد.د

پناهگاه تخت فریدون

پناهگاه تخت فریدون در کمرکش یال شمال شرقی و بر فراز خاک های زرد رنگ، در ارتفاع 4320 متری توسط گروهی از کوهنوردان دانشکدۀ فنی در سال 1355 ساخته شد که دارای طبقه های چوبی است. تمامی مصالح این بنا از سنگ است. این پناهگاه دو طبقه می باشد و آب مصرفی کوهنوردان از چشمۀ کوچکی در جناح شمالی آن تامین می شود. پناهگاه تخت فریدون گنجایش 25 نفر را دارد و در پیرامون آن امکان چادر زدن وجود دارد. این مسیر به سوی قله، پر از صخره، قلوه سنگ، برف و یخ است و دارای چشمه های زیادی است. فشار هوا در این نقطه 530 میلی متر جیوه است.


مسیر غربی

برای استفاده از مسیر غربی باید در جادۀ هراز از طریق پلور وارد جادۀ سد لار شده و از کنار تابلوی پناهگاه سیمرغ وارد جادۀ خاکی و ناهموار منتهی به پارکینگ در منطقۀ ورارو شویم. مسیر در سینه کش ملایم رودخانه ای کوچک به سمت پناهگاه سیمرغ ادامه می یابد. پس از پناهگاه سیمرغ با عبور از یخچال و از میان سنگلاخ ها و تکه سنگ ها و خاک های گوگرد، صعود را ادامه داده و با صعود از یک شیب تند سنگلاخی به قله می رسیم. ر د

قرارگاه پلور

قرارگاه پلور، در ارتفاع 2270 متری از سطح دریا، در زمین بزرگی واقع در ابتداری جادۀ سد لار، نرسیده به دوراهی رینه و به صورت سالن سوله با وسایل و تجهیزات مناسب ساخته شده است. این بنا شامل خوابگاه، سرویس های بهداشتی، دیوارۀ سنگ نوردی و پارکینگ است که توسط فدراسیون کوهنوردی کشور ساخته شده است.

قرارگاه پلور

پناهگاه سیمرغ

این پناهگاه در جبهۀ غربی دماوند و در ارتفاع 4200 متری قرار دارد. پناهگاه سیمرغ در سال 1372 از سنگ و آهن در دو طبقه و مساحت مفید 50 متر ساخته شده است و گنجایش 40 کوهنورد را دارد که دارای استحکام خوبی است. فشار هوا در پناهگاه سیمرغ 540 میلی متر جیوه است. پ ن 

پناهگاه سیمرغ

 


 

تصاویر قدیمی از پناهگاه ها و راهنمایان کوه دماوند

 


 

برای دنبال کردن مسیرهای صعود به کوه دماوند، از نقشۀ زیر استفاده نمایید.

 

 

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "مسیرها و پناهگاه ها"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :
امتیاز صفحه:نظرات شما در مورد "مسیرها و پناهگاه ها"
حسین 1398/04/18
با عرض سلام و خدا قوت. من سال های 96 و 97 از مسیر جنوبی به قله صعود کردم. می خواستم ببینم آیا امسال بخشنامه محیط زیست در مورد مسیر جنوبی اجرا میشه. یعنی باید مدارک لازم را داشته باشیم. چون من معمولا از شهرستان به تنهایی راه میفتم و از بارگاه سوم با یک گروه اقدام به صعود می کنم.
حامد از کرمانشاه. شهرستان صحنه 1398/04/12
سلام.من به همراه دوستام چند باری به دماوند زیبا و مغرور صعود کردیم.برنامه ما یک روزه بود .یعنی ساعت چهار صبح از گوسفند سرا شروع به صعود کردیم.ساعت هفده قله رو فتح کردیم و ساعت دوازده شب پایین کوه به گوسفند سرا رسیدیم.دماوند بینظیرترین با شکپه ترین و مغرورترین کوه ایرانه.حتما دوستانی که نرفتن واسه یکبار هم که شده اینکار رو انجام بدن.قابل وصف نیست رسیدن به اوج قله دماوند.
آزیتا دیناد 1398/03/18
مسیر دیناد آباد شیروان بسیار زیباست
حسین 1397/11/14
من هم پارسال رفتم خیلی حال داد
مسافر 1397/10/03
سلام به همه ی شیر مردان من ارزو دارم برروی قله پرافتخار دماوند بایستم اما چندسالی به بدنم خیانت کردم وفعلا توان اینکار رو ندارم به لطف خدای مهربان و توسل به اهل بیت علیه السلام توانستم خودم رو از نیروهای مخرب اهریمنی پس بگیرم و چندوقتی است که دارم به جسمم میرسم و اونو دوباره میسازم تا انشاءالله روزی امادگی لازم برای صعود به این قله باعظمت کشورم رو تجربه کنم. قدر سلامتی و بدنتون روبدونید. یاعلی مدد
محمد 1397/09/26
مطلب عالی و کاربردی بود ممنون
محمدرضابایه 1397/08/26
یادی کن از حاج حسن بایه اوستادوراهنمای قله دماوندکارمندتربیت بدنی که تمام عمرشان خدمت به کوهنوردان عزیز است و دخترش اولین زن ایرانی بود که قله دماوندرافتح کردیادوخاطرش گرامی باد
احمد 1397/07/04
هفته آینده از جنوبی صعود اول رو به قله خواهم داشت
حسین قلی زاده شمس 1397/05/31
من هم در سال ۹۶ به همراه فرمانده ولی اولین تجربه صعود به قله را به دست اوردم
رامین 1397/05/30
با سلام و تشکر بابت این مطلب کامل سایت شما انشاالله فردا 97/5/31 قصد صعود به قله دماوند را دارم.بار اولم هست و قبلا به قله توچال و کلوم بستک به راحتی صعود کردم.فقط مسئله این که در صعود به دو قله مذکور تنها بودم و مسیر سایر کوهنوردان رو دنیال کردم،آیا برای صعود انفرادی به دماوند به مشکل بر نمیخورم؟ آیا در داخل پناهگاه بارگاه سوم جا هست که با کیسه خواب استراحت کنم؟
نیما 1397/05/28
سلام...برای رزرو اتاق تو بارگاه سوم مسیر جنوب(مسیر گوسفند سرا)، از چه طریقی میشه اقدام کرد...اگه شماره ی مسئولین اونجا رو دارین لطفا به اشتراک بذارین...خیلی خیلی ممنون
محمدرضا 1397/04/22
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم که با سگ میشه تا قله رو رفت یانه من با سگم کوه زیاد میرم
لاله 1396/11/02
سلام خسته نباشی به همه کوهنوردان عزیز یادی کنیم از بزرگ مرد کوه شاد روان علی فرامرزپور روحش شاد یادش گرامی
اخوان 1396/06/04
درود خدمت عزیزان به یاری خدا در شهریور قصد صعود به بام ایران را دارم سئوالی داشتم در خصوص امکان پارک خودرو در نزدیک ترین محل برای صعود سپاس از زحمات شما
رضا 1396/06/04
سلام. ممنون میشم اگه بفرمایید نزدیکترین پارکینگ برای ماشین شخصی کجا هست؟
انجمن دوستداران دماوندکوه 1396/06/02
دوستداران گرامی، با عرض پوزش، درج شماره تلفن و ایمیل افراد در سایت، به دلیل بروز برخی مسائل، امکان پذیر نمی باشد. پیروز باشید.
پاسخ به « نوید » 1396/05/27
با سلام. شما می توانید با مراجعه به فدراسیون رینه یا قرارگاه پلور از مسئول آن جا در این زمینه راهنمایی بگیرید و یا با یک گروه مطمئن که قصد صعود دارند همراه شوید.
نوید 1396/05/27
با سلام و خسته نباشید آیا میتونیم در صعود راهنمای صعود داشته باشیم چون بنده به تنهایی قصد صعود دارم و متاسفانه منطقه و نحوه صعود رو به خوبی نمیشناسم
پاسخ به « حسن حاجی » 1396/05/23
با سلام در ناندل قاطر به فراوانی جبهه جنوبی نیست و ممکن است کمی با زحمت پیدا کنید. البته افراد بومی مشکل شما را حل می کنند و هماهنگی برای قاطر را با آن ها هم می توانید انجام دهید.
m. u.old 1396/05/22
عالی و ممنون از مدیر و عوامل سایت ..امیدوارم همیشه سالم وخوش باشید..به امید صعود با موفقیت برای همه کوهنوردان دنیا...
حسن حاجی 1396/05/21
با سلام و خسته نباشید. من یک بار در سال 1394 با گروه کوهنوردی مهر،ب،ک افتخار صعود به قله دماوند از مسیر جنوبی را داششته ام ، این هفته روزهای 26و 27 مرداد قصد صعود مجدد به قله را از مسیر شمالی دارم .امید وارم برنامه مناسبی در پیش رو داشته باشم سوالی داشتم :قاطر برای حمل کوله در ناندل وجود دارد یا خیر.برای همه عزیزان صعود خوب و بی خطری را آرزومندم .
پاسخ به « نیما » 1396/05/18
معمولا در این موقع از سال به بعد پیش بینی آب و هوای دماوند سخت تر می شود و هر لحظه ممکن است شرایط دگرگون شود.
نیما 1396/05/18
تا دوشنبه 24 مرداد برای قله بارش برف پیش بینی شده....اطلاعی در دست هست که برای روزهای 27 و 28 ام هوا بهتر بشه؟
پاسخ به « شهروز » 1396/05/16
صعود راحت و بدون مشکل به توچال در دو سه هفته پی در پی، نشان از آمادگی جسمانی شما برای صعود به دماوند دارد. سایت هواشناسی دماوند را دنبال کنید و برای صعود به دماوند باید زودتر اقدام کنید چون رفته رفته شرایط آب و هوایی بدتر می شود و بادهای شدیدتر شروع می شود. حتما با افرادی که صعود داشته اند همراه باشید.
شهروز 1396/05/16
ما گروهی هستیم که بنا داریم برای اولین بار به دماوند صعود کنیم( البته با تجربه کوهپیمایی هر هفته ای در کوه های اطراف تهران و قله توچال) هفته قبل به دلیل نا مناسب بودن شرایط جوی نتونستیم برویم ایا این هفته یا هفته اینده مناسب صعود هست؟ برنامه مناسبی برای صعود پیشنهاد می دهید؟با سپاس
پاسخ به «امین» 1396/04/24
صعود به دماوند بستگی به فصل دارد ولی مهم ترین وسایل در این فصل کفش مناسب، بادگیر، لباس گرم، کوله انفرادی، تغذیه مناسب، آمادگی بدنی کافی و ... می باشد. اگر برای بار اول صعود می کنید حتما با افرادی صعود کرده اند همراه باشید و از آن ها راهنمایی بگیرید.
امین 1396/04/24
سلام عرض شما دوستان گرامی تجهیزات لازم برای صعود باید در چه حدی باشه ممنون می شم اگر راهنماییم کنید برای اولین بار می خوام صعود کنم
پاسخ به «علی» 1396/04/13
لطفا به صفحه «راهنمایان کوه دماوند» مراجعه فرمایید.
علی 1396/04/13
تشکر وسپاس از مطالب مفیدتون فقط لطفا نحوه تماس وگرفتن راهنما رو اعلام کنید
علی 1396/03/24
با سلام ودرود سایت خوبی دارید ومن احساس می کنم که یه چیزی کم داره اونم آدرس وتلفن راهنمایان کوهنوردیه که کمک بزرگیه به دوستان که از شهرهای مختلف میان والاف راهنما می شن ممنون
مهرعلیان 1396/03/21
با سلام به کوهنوردان عزیز و مدیران سایت یه سوال داشتم, امکانات لازم برای صعود چیست؟ و اینکه از جاده هراز به مسیر جنوبی برای صعود دسترسی هست؟
پاسخ به «مسعود» 1396/03/11
مسافت از مسجد تا بارگاه سوم حدود 5 کیلومتر و حدود 4 ساعت و از بارگاه سوم تا قله بیش از 3 کیلومتر و حدود 6 ساعت زمان برای صعود نیاز دارد.
مسعود 1396/03/09
سام. مسافت مسیر جنوبی از مسجد تا بارگاه سوم چقدر هست؟ از بارگاه سوم تا قله چطور ؟
پاسخ به «بابا علیان» 1396/01/22
اگر نقشه محدوده شهر دماوند و کوه دماوند را بیشتر بررسی کنید کاملا مشخص است که مسیر یا مبدا صعود به قله دماوند هیچ ارتباطی به شهر دماوند ندارد. انجمن دوستداران دماوندکوه
باباعلیان 1396/01/21
سلام. میخواستم بدونم مسیر صعود به قله ابتدا از شهر دماوند شروع نمی شود؟ در هیچ حالت و شرایط مکانی و زمانی ای؟بنده مرتبط با موضوع پایان نامه ام این سوال را میکنم و ممنن میشم پاسخ بدین
قاسم 1395/12/14
سلام سایت بسیار خوبی دارید موفق باشید در ماه های گرم تیر و مرداد سرعت باد در دامنه جنوبی نزدیک قله چقدر است.☺
وحید 1395/11/05
سلام خدمت کوهنوردان عزیز من ارزویم ایستادن بر بام ایران است الان حدود یک هفته است تمرین رو شروع کردم که به امادگی لازم برای صعود به قله برسم
mojtaba 1395/06/18
درود بيكران بر همنوردان عزيز اميدوارم كه گام هاي زندگي تان محكم و استوار چون كوه باشه من اولين باره كه ميخوام برم دماوند فقط مسير دسترسي به گوسفندسرا رو نميدونم يعني دقيقا نميدونم با كدوم اتوبوس از تهران بيام و كجا پياده بشم
کامران کامیاری 1395/06/12
پیشنهاد من به عنوان کسی که تجربه صعود یه روزه از جبهه جنوبی دماوند رو چندین بار داشته توصیه میکنم اولا برای بار اول با سواری بروید و باید 2 صبح از تهران به سمت رینه بروید البته اگه دوست داریید نقطه شروع شما آسفالت باشه ساعت حرکت از تهران 2 خوبه در غیر اینصورت اگه بخواهید از رینه تا گوسفند سرا رو با ماشین برید 2،5 بهتره و دوم اینکه از شهریور به بعد هرگز تنهایی قله نرود حتما حداقل با یه نفر که تجربه یه بار صعود روداشتهبرید
رضا نصیرلو 1395/06/06
باسلام من روز جمعه 12شهریورقصدصعودازمسیرجنوبی دارم واولین بارمه ومیخوام یک روزه برم لطفاراهنمایی کنیدازتهران تاکجاباماشین خودم میتونم برم وازچه مسیری؟وازگوسفندسراتنهایی میتونم تاقله برم وآیااحتمال گم شدن هست؟
امیر 1395/06/05
یکی از دوستام قراره از مجارستان برای صعود بیاد ایران ،بنده خدا یسری سوال داره منم هیج سررشته ای تر این زمینه ندارم و سوالارو مینویسم اک کسی پیدا شد لظفا جواب بده ممنون، از رینه یا پلور چطوری بره به مسجد و گوسفندسرا با تاکسی یا ماشین اجاره کنه یا ؟؟ اینکه جایی برای موندن توی مسجد و گوسفندسرا هست یا نه ؟ هزینش چقدره ؟اینکه تر بارگاه سوم هم جایی برایرموندن هست هزینش جقدره ؟ و اینکه در مودر تجهیزات سوال کردن که برف و یخ هست یا نه ؟و سوال دیگه اینکه پارک ملی بلیظش چقدره؟
اصغر احمدی 1395/06/02
سلام هیچ عکسی از مسیرها دیده نمیشود؛بنظرم جایشان خالی است.
احمد 1395/05/15
سلام خدمت همه همنوردان عزیز ای کاشک ک در نگه داری و حفظ دماوند زیباییمان بیشتر کوشا باشیم..... با ارزوی صعودهای متعدد و البته پرازعشق برای همه عزیزان......
شهرام صالحی 1395/05/09
سلام دوستان گروه ما قراره 15 مرداد ار جبهه شمالی صعود و ار جبهه جنوبی برگردیم قاطر برای حمل بار در ناندل هست اگر ار دوستان اطلاعی دارند لطفا سماره تماس یا هر چیری که بشه اطلاغ پیدا کرد راهنمایی کنن
عليرضا پورحسيني 1395/05/04
سلام دوستان،عضو تيم كوهنوردي شركت گاز پارس جنوبي هستم وسابقه صعود به چند قله 4000 تا 4500 متري رو داريم و با توجه به تصيم گرفته براي صعود آزاد همراه با تعدادي از دوستان از شهرستان عسلويه در اواخر مرداد خواهشمندم نكات مهم و زمانبندي حضور در تهران و تمام مراحل صعود رو بصورت خلاصه بگيد ممنون از لطفتون
مجید ابراهیم زاده 1395/05/03
آقا کامران سلام وضعیت خودت رو اینطوری بسنج: دو هفته قبل از صعود هر روز شروع به دوید کن به مدت 40 دقیقه. یعنی از زمان آهسته دویدن تا گرم شدن و دویدن آرام و ریکاوری حدود 40 دقیقه زمان ببرد. قلیون و سیگار رو در این مدت فراموش کن.. سرعت صعود کاملا آرام. قدمها کوتاه به طوری که پاشنه پای بلند شده از زمین جلوی انگشتان پای رو زمین قرار گیرد. در ضمن مسیر قله علم بسیار راحت تر از صعود دماوند می باشد.
روح الله اخلاقی 1395/05/02
سلام....من اهل دماوندم و بارها صعود به بام ایران رو داشتم....از مطالبتون لذت بردم چراکه در کمال صحت و درستی هستش...ممنونم
کامران 1395/04/15
سلام دوستان.من تابستان سال 94 تجربه صعود به قله علم کوه رو داشتم .اما متاسفانه قلیون کشیدم.البته 1ماهه که نمیکشم.و یک هفته س که ورزش میکنم.خواستم بپرسم کسانی که صعود کردند آیا با این شرایط من میتونم صعود کنم.و از نظر سختی راه و مسیر علم کوه سختره یا دماوند.و 25 مرداد 95 قراره به دماوند صعود کنم.و استرس دارم.لطفا زودتر راهنمایی کنید.ممنون
مهدي عبدي 1395/03/28
سلام ممنون از اطلاعاتتان اينجانب در روز پنج شنبه بيست و هفتم خرداد با ٦ تن از دوستان خود موفق به صعود قله دماوند از جبهه جنوبي شديم
علیرضا 1395/02/11
باسلام به دوستان من از خمین چند سال بود قصد رفتن به دامنه کوه دماوند داشتم دهم اردیبهشت نوذد و پنج اشتباهی رفتیم دماوند واز انجا امدیم جاده هراز و از پلور جاده رینه سپس پیاده تا نزدیک کوه رفتیم انجا بود که تصمیم گرفتم هر طوری شده حتما کوه دماوند را صعود کنم از اطلاعات شما هم ممنون.
روح الله گشانی 1394/12/07
سایت خوبیه اگه میشه دوستان بگن که با وسایل عادی می تونیم اونجا سر کنیم یا نه؟
حمید 1394/09/14
سلام خدمت دوستان و اساتید من قصد دارم در تاریخ 95/4/20 به این قله صعود کنم و بای همین یه سری اطلاعات میخواستم: اول اینکه آیا اون اقامتگاه های داخل راه قله رایگانن یا باید هزینه پداخت کنم؟ دوم اینکه ایا الزامیه که چادر همره خودم داشته باشم؟ و اینکه ایا در رینه پارکینک هست ماشین رو بذارم اونجاو ازونجا با تاکسی برم؟ پیشاپیش ممنون از راهنماییتون
پاسخ به «مهرانگیز» 1394/06/09
با توجه به ظرفیت محدود پناهگاه ها اولویت با کسانی است که زودتر به آن جا می رسند و هماهنگی لازم نیست. معمولا روزهای آخر هفته در ماه های گرمتر ظرفیت پناهگاه ها تکمیل است و بیشتر افراد چادر می زنند.
مهرانگیز 1394/06/08
با سلام میخاستم بدونم برای استفاده از پناهگاه ها هماهنگی قبلی لازمه یا به صورت سرزده میشه وارد اونها شد؟ مچکرم
حمیدرضا احمدی 1394/06/02
سلام به همه دوستان و کوهنوردان عزیز خدارو هزاران بار شکر میکنم ک تونستم در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۴ به یکی از ارزوهام برسم و به قله دماوند صعود کنم به عنوان یه عضو کوچیک جامعه کوهنوردی و ورزشکار از همه دوستان خواهش میکنم که از خودمون شروع کنیم تا شاهد الودگی مسیر صعود نباشیم.متاسفانه در مسیر صعود شاهد ریخته شدن زباله ها و پسماندهای خوراکی بودم ک در شان طبیعت نبود و اینکه به دوستانی ک قصد صعوددارن توصیه میکنم ک امادگی بدنی شون رو بالا ببرن و هیچ عجله ای برای رسیدن به قله نداشته باشن .با قدم برداشتن کوتاه و اروم به تدریج بدنشون رو با افزایش ارتفاع وفق بدن به ارزوی موفقیت
یاشارمرادی 1394/05/31
سلام بردوستان عزیز،م بنده برای اولین بار توماه شهریور قصددارم همراه همسرم وپسرسیزده سالم به قله دماوند برویم،نمیدانم برای این دوهمراهم خطری داردیانه؟،ممنون میشم ازدوستان زاهنمایی لازم را بکنند،
امیر باقری 1394/05/31
سلام دوستان روز گذشته دماوند اجازه داد من بر فرازش بایستم تنها توصیه من امادگی بدنی است که دویدن حدود یک ساعت روزانه به مدت حدود دو هفته به من کمک کرد که خیلی راحت صعود کنم موفق باشید
احمدي درياكناري 1394/05/27
ارزوي سلامتي برأي همه كوهنوردان من دوبارصعود كردم خيلي اسان. وراحت انشا....صعود أسامي داسته باشيد
علی 1394/05/27
با سلام به همه کوهنوردان و طبیعت دوستان عزیز ما هم با 5 نفر از دوستان پنج شنبه عازم دماوند و صعود از جبهه جنوبی هستیم .برای همه عزیزان صعود خوبی را آرزومند . راستی پاک نگه داشتن و حفظ محیط یادمون نره ،بیایید از خودمون شروع کنیم و فرهنگ استفاده از این طبیعت زیبا را برا خودمون و نزدیکانمون نهادینه کنیم . به امید طبیعتی بدون زباله
علی اسدی کرم 1394/05/24
سلام ب همه دوستانی ک عظمت و شکوه کوه رو با تجملات شهری عوض نمیکنن ب امید خدا 3روز دیگه برای اولین بار قصد سعود انفرادی دماوند رو دارم از راهنماییتون ممنون
محمود 1394/05/18
به امید خدا فرداظهر با منتخت خوزستان به سمت دماوند حرکت میکنیم به امید موفقیت همه ی کوهنوردها
هادی 1394/05/18
باتشکر درصورت امکان اطلاعات دقیقتری ازدره یخار ومسیرهای صعود این دره قید بفرمایید .
مهری موسوی 1394/05/18
ممنون دوستان همنورد
ایشالا به یاری خدا فردا دوشنبه شب 19/5/94 از اصفهان قصد عزیمت به سمت دماوند را داریم (البته من بعد از اولین صعودم به سبلان، دماوند مسیر جنوبیه اولین صعودمه )
ممنون بخاطر اطلاعات ارزشمندی که در اختیارمون گذاشتید
پاسخ به 《محمد علی دیناد》 1394/05/16
با سلام اگر منظور شما نزدیک ترین دریاچه به تهران در مسیر دماوند است، احتمالا دریاچه سد لتیان نزدیک ترین می باشد که از جاجرود قابل دسترسی است. از جاجرود حدود 5 کیلومتر راه آسفالت و کمی هم راه خاکی ماشین رو تا لب آب داره.
محمد علی دیناد 1394/05/15
با سلام نزدیک ترین دریاچه به تهران از سمت دماوند کدام است از کدام مسیر راحتر است ایا مردم عادی هم می تواند بروند
محل زندگی من باقر اباد نزدیک بهشت زهرا است
لیلا 1394/05/15
من کوهنورد نیستم، داستان نویس هستم.نیاز به اطلاعاتی در مورد یک صعود انفرادی به دماوند برای یکی از شخصیت هام داشتم. هرجیزی که لازم داشتم اینجا بود. خیلی ممنون از نویسنده ی مطلب و دوستانی که نظر دادن.
پویان تاجدینی 1394/05/12
سلام به همه ی کوهنوردان دلاور ایرا ن زمین من مردادسال 93در سن 14سالگی همراه پدرم وچهار همنورد دیگرقله دماوند را از جبهه جنوبی فتح کردیم دوستان هم سن ونوجوان من ترسی واسترس به خود راه ندهید شما میتوانید فقط صبر پایداری وتلاش می خواهد واراده ای اهنینن بر بام ایران ایستادن افتخار است برای هر اریایی
علی 1394/05/10
سلام به همه کوهنوردان از جمله همنوردان عزیز خودم که در روز پنجشنبه 94/5/8 بنده حقیر افتخار داشتم تا در معیت ایشان از مسیر جنوبی در یک صعود بسیار خاطره انگیز و موفق به این مهم دست یابم . امیدوارم همه ی دوستداران کوهستان صعود به این قله و دیگر قلل کشور عزیز مان ایران را تجربه و بهترین لحظات شوق انگیز را برای خود فراهم سازند . انشاءالله
جليل 1394/04/30
ازنكات خيلي خوب علي استفاده كردم انشالله براي همه صعودي خاطره انگيزي باشه
پدرام پ 1394/04/29
سلام به همه کوهنوردان عزیز من برای اولین بار عید فطر 94 موفق به صعود قله شدم(از جبهه جنوبی)بنظر من برای کسانی که اولین بار میخوان به این مهم دست پیدا کنند جبه جنوبی مسیر مناسبی هست.
پاسخ به «بهنام.نوبری» 1394/04/28
در کل مسیرهای یخچالی و مسیر دره یخار صعود پرمخطره تری را دارد.
بهنام.نوبری 1394/04/28
مسیره خطرناک کدوم مسیره.؟
سمانه 1394/04/20
با سلام مطالب بسیار عالی بود منم امسال شهریور میخام اولین صعود به دماوند داشته باشم خیلی استرس ذاشتم اما مطالب شما بسیار اعتماد به نفس بهم داد .نظرتون راجع به صعود اول چیست
علی 1394/04/15
چند نکته برای دوستانی که قصد صعود به دماوند را دارند: 1-یکی دوهفته قبل از سفر به دماوند حداقل یک بار در ارتفاعات 3000 متری و بیشتر از آن شب خوابی داشته باشید تا بدن شما با شرایط جوی آزمایش بشود. 2-یک هفته قبل از صعود هر روز ورزش کنید و بدوید تا هم ضربان قلبتان در حین ورزش بالاتر برود و هم پاهایتان آماده بشود. 3-اگر سیگاری هستید یک هفته قبل از صعود آن را کنار بگذارید و ترک کنید تا ریه تان تمیز و ریکاوری بشود. 4-موضوع گوگرد و بوی آن اصلن اهمیت چندانی ندارد و مثل هر دود و بوی دیگری خیلی زود عادی می شود. 5-وقتی به دماوند رفتید یک شب را در پناهگاه دماوند در حدود 4000متری بخوابید. 6-شب قبل از صعود غذای سبک و خیلی کم بخورید. 7-به یاد داشته باشید صعود به دماوند بسیار وقت گیر است و اصلن از هیچ نظر، نه تنفس و نه شیب راه و نه سرما، سخت نیست. یک کوه عادی است که باید به قوانینش احترام بگذاری تا او نیز هوای تو را داشته باشد.کسی که بخواهد سریع راه برود و زودتر صعود بکند و زمان را دور بزند زود می بُرد، یعنی از همان ابتدا آرام آرام قدم بردارید. هوا و اکسیژن کم است . در واقع برای ما کم است وگرنه هر کس یک هفته در این کوه زندگی بکند حتی نوزاد بیست روزه هم ریه و قلبش عادت می کند. حالا برای جبران این کمبود اکسیژن باید تعداد تنفس را زیاد و تعداد گام ها را کم بکنی. هر چه بالاتر می روی این قانون را بیشتر باید رعایت بکنی. به نزدیک قله که می رسی برای هر قدم که بر می داری لازم است تندتند سه چهار نفس عمیق بکشی. هیچ ترس و استرسی هم ندارد. خود کوه با تو حرف می زند. به تو می فهماند که قدم هایت از نفس هایت جلوتر بوده اند. باید قانونش را رعایت بکنی. هر قدم چندین نفس. عجله نکن و روحیه ات را حفظ کن . کاری هم به بقیه نداشته باش اگر جلوتر رفته اند. بین من که در سطح دریا زندگی می کنم و آن که در شهری با ارتفاع 2200 متر از سطح دریا زندگی می کند تفاوت بسیار است. دماوند یک کوه زیبا ، پر رمز و راز و سازگار است. صعود به آن مثل بقیه کوه ها و از بسیاری آز آن ها ساده تر هم هست فقط زمان زیادی صرف صعود می شود و جای هیچ نگرانی نیست. اگر لازم بود بیشتر از یک شب در پناهگاه بمان و صعود را دو روزه انجام بده. یعنی یک روز از پناهگاه بزن بیرون حدود پانصد متر برو بالا و دوباره برگرد به پناهگاه. روز بعد خیلی راحت تر می توانی تا قله بروی. چون بدنت با فشار و اکسیژن محلی سازگارتر شده است. 7-گاهی تو قوی هستی ، اما فیزولوژی بدنت برای یک ارتفاع خاص جواب نمی دهد. پس اگر دیدی حالت خیلی بد شد کافی ست کمی بیایی پایین و به اصطلاح ارتفاعت را کاهش بدهی. تا هوا به سلول های مغز و قلبت برسه. با این حال روحیه ات را نباز و بدان که قوانین کوه دماوند را رعایت نکرده ای و کمی تامل کن و دوباره بلند شو. عجله بدترین چیزی ست که هنگام صعود به دماوند ممکن است رخ بدهد. آرام و آهسته. هر قدم چندین نفس عمیق و در عین حال تند تند. به خود و همراهانت تا می توانی روحیه بده و هرگز یکدیگر را ناامید نکنید.تا می توانید از کسانی که آنجا هستند سوال بپرسید تا نگرانی تان از بین برود. موفق و پیروز باشی
بهزاد 1394/04/03
سلام ممنون از سايت خوبتون ما يك گروه هستيم كه مي خواهيم براي اولين بار در شهريور ماه دماوند را صعود كنيم. دو تا از بچه ها همراه تجربه صعود از جبهه جنوبي را دارند و پيشنهاد مي دهند كه به دليل شلوغي مسير جنوبي، از جبهه غربي صعود كنيم. براي كساني كه الوين بار صعودمي كنند جبعه غربي مناسب تر است يا جنوبي؟ در عكس ها مي بينم كه جبهه غربي حتي تابستان ها هم يخ و برف دارد و صعود كنندگان از مه و بارش هاي ناگهاني مي گويند. جبهه جنوبي چگونه است؟
سردار علی برزی از فیروزآباد فارس 1394/03/29
ممنون از راهنمایی دوستان همنورد آرزوی حقیر صعود به دماوند پرافتخار ایران است انشااله تابستان 94 به همراه سایر دوستان این آرزوی بنده تحقق پیدا کند
حسین ترحمی 1394/03/20
مطالب بسیار مفیدی گذاشتید سپاسگذارم. اگر تایم مسیر های صعود را حدودی بیان میکردید خیلی خوب بود
سعيد واعظى از تهران 1394/03/06
راهنمايى سايت فوق العاده بود يكى از آرزوهاى من صعود به قله دماوند است اميدوارم امسال قسمتم بشه
عابد از کردستان 1394/02/28
سپاسگزارم،می خوام تابستان 94 صعود کنم از بال جنوب
پاسخ به رضا کریمی 1394/02/12
برای راهنمایی صعود به کوه دماوند، به صفحه «راهنمایان کوه دماوند» مراجعه نمایید.
احمد 1394/01/23
بسیار خوب و آموزنده بود بلحاظ خلاصه ایی از تاریخ گذشته پناهگاهها و مسیرهای دسترسی به قله
پاسخ به حسن دیناد 1394/01/09
منظور شما از «اولین نقطه» چیست؟ نزدیکترین و مناسب ترین آبادی ها به کوه دماوند، پلور و رینه می باشند که با ماشین به خوبی قابل رفت و آمد است.
حسن دیناد 1394/01/08
اولین نقطه که میتوانم با ماسین بروم کجاست البته خاکی و گل نباشد
پاسخ به ابراهیمی 1393/12/24
اگر برای اولین بار صعود می کنید حتما با افرادی که قبلا صعود کرده اند و تجربه صعود به ارتفاع های بالا را دارند همراه شوید.
ابراهیمی 1393/12/22
متشکر از راهنمای شما بسیار عالی بود ایا میشود بدون راهنما آمد
سید جواد 1393/10/18
ممنون از مطالب ارائه شده بسیار خوب و قابل استفاده شما تشکر
حسن زادعلی 1393/07/25
واقعابرای اینکه کوهنوردان عزیزانمان متحمل سختی نشووند هیت کوهونوردی وبقیه عزیزان که دراین راه زحمتهای زیادی کشیدندبازبان نمیشودتوصیف کردانشاالله خداوندبه این عزیزان اجراخروی عنایت کندامیدوارم درتمامی مراح زندگی موفق وسربلندباشید
شاپور 1393/06/20
از اطلاعاتی که گذاشتید سپاسگزارم اطلاعات قابل استفاده ای بودند. اگر زمانهای صعود هر مرحله هم بیان میشد خیلی کامل و بی نظیر می شد . باز سپاسگزارم
جمشیدی 1393/06/02
کاهش به جای بکارگیری نیروههاوخدمه هاافغانی در قسمتهای مختلف پبناهگاههاازهموطنان ایرانی استفاده شود.
یک کوهنورد 1393/05/27
پاسخ به «شاهین» سلام شاهین اگر ماشین شاسی بلند داری میتونی تا آخر مسیر ماشین رو (یعنی تا مسجد) به راحتی بری. امنیتش هم قابل قبوله. ماشین های دیگه هم زیاد میان ولی ریسک اون ها بالاست؛ مثلا چند سال پیش توی همین مسیر باک یه ماشین شاسی کوتاه با زمین تماس پیدا میکنه و پس از آتش گرفتن، کاملا میسوزه. به نظر من ماشین رو رینه پارک کن و بقیه رو با لندرور یا نیسان های مستقر توی رینه برو؛ خودش یه خاطره میشه برات. هفته پیش ما از رخ غربی صعود کردیم، آب بود. ولی رخ جنوبی ممکنه آب کمتر باشه. میتونی با فدراسیون رینه تماس بگیری اطلاعات کامل بهت میده. پیروز باشی
شاهین 1393/05/27
با سلام بهترین و امنترین محل پارک خودرو سواری صعود کنندگان از مسیر جنوبی کجا میباشد.ودر بارگاه سوم آب وجود دارد
مسعود 1393/05/24
درودبرشمااگرلطف کنید برای فراموش نکردن وآشنای نسل جدیدباپشکسوتان کوه مثل زنده یاد جلال رابوکی ومجیدبنی هاشم و...کاری بکنیم
ممد رضا 1393/04/28
بسیار جالب بود از شما سپاسگذارم برای من که اولین بار قصد صعود به دماوند را دارم خیلی مفید بود
علی عابدی 1393/04/25
اطلاعات مفید ومختصری بود وبسیارسودمند واقع شد
دماوندکوه 1393/04/21
پاسخ به «بهرامی» با سلام لطفا در این خصوص با فدراسیون رینه تماس بگیرید.
بهرامی 1393/04/21
سلام شماره رزرو جا در پناهگاه بارگاه سوم را نیاز دارم.لطفا
مصطفی 1393/04/01
با سلام و تشکر مطالب بسیار جالب و مفیدارائه نموده اید
پیام 1393/03/09
سلام عالی بود تشکر.
دماوندکوه 1392/10/21
پاسخ به محمد نظری
برای کوهنورد حرفه ای تفاوت چندانی در صعود انفرادی ندارد. البته بهتر است مسیرهای کم خطر صعود شود یا مسیرهایی برای صعود انفرادی انتخاب شود تا در صورت بروز حادثه احتمالی، امکان کمک رسانی وجود داشته باشد.
رخ جنوبی و غربی دماوند برای صعود انفرادی مناسب تر است.
محمد نظری 1392/10/20
سلام کدام مسیر برای صعود انفرادی مناسب است.اصولا صعود انفرادی را صلاح میدانید؟متشکرم.
هلنا 1392/09/29
بسیار از عکس هاو مطالب تون لذت بردم
خسرو رستمی 1392/09/15
عالی بود . موفق باشید.
ققنوس اراک 1392/09/01
جالب ومفید بود .همیشه موفق وپیروز باشید.
محسن 1392/08/13
اطلاعات در مورد مسیرهای صعود باتوجه به صعودهای که داشتم بسیار عالی و جامع بود!
متشکرم!
معصومه 1392/07/18
بسيار بسيار عالي
يك دوست 1392/07/14
عالي
زهره 1392/06/22
من‏ ‏اطلاعات‏ ‏مفیدی‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏این‏ ‏سایت‏ ‏کسب‏ ‏کردم‏ ‏و‏ ‏روز‏ ‏جمعه‏ ‏۱۵/۶/ ۹۲ از‏ ‏جبهه‏ ‏جنوبی‏ ‏به‏ ‏دماوند‏ ‏صعود‏ ‏کردم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏شدت‏ ‏خوشحالی‏ ‏گری‏ ‏کردم‏ ‏که‏ ‏همچین‏ عظمت‏ ‏بزرگی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏نزدیک‏ ‏دیدم
امير حسين قانع 1392/06/19
ممنون از اطلاعات مفيدتان
ماندانا 1392/05/28
ممنون از اطلاعات مفيدي كه در اختيارمون گذاشتيد
حبيب 1392/05/10
بسيار سباسكزارم از اطلاعات خوبتون بيان مسافت طي شده بين بناهكاهها و زمان مورد نياز اين صفحه رو جالبتر ميكنه
مختار 1392/01/29
اگر زمان لازم جهت صعود به قله از مسیرهای دیگر بیان میشد بهتر بود .
مریم 1391/11/07
جالب بود